Categorie
Cumpara rapid

Livrare Gratuita la comenzi de minim 399 Lei

Luni-Vineri 10:00-18:00

Type at least 1 character to search
Back to top
Politica de confidentialitate
/ Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

 Pentru SOPHMA DESIGNER STORE S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza „ SOPHMA DESIGNER STORE S.R.L. ”, „Operatorul” sau „Operatorul de date”), confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta o importanta deosebita. In acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumam sa respectam confidentialitatea datelor dumneavoastra personale si prin intermediul caruia va explicam ce categorii de date cu caracter personal colecteaza Operatorul, modul in care sunt utilizate respectivele date, precum si scopul in care acestea sunt supuse unor operatiuni de prelucrare.
     Prezenta Politica se raporteaza doar la datele dumneavoastra personale pe care noi le prelucram prin intermediul website-ului nostru www.designer-store.ro. Dorim sa va asiguram ca am luat toate masurile necesre pentru a asigura confidentialitatea datelor dumneavoastra, acestea fiind prelucrate numai de personalul Sophma Designer Store S.R.L. instruit cu privire la prelucrarea de date personale si autorizat in acest sens.
     Pentru a ne “cunoaste” virtual, va punem la dispozitie datele noastre de identificare.
     Operatorul care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in momentul in care navigati pe platforma online www.designer-store.ro este Sophma Designer Store S.R.L., cu sediul in Jud.Arges, loc. Cotmeana, nr.163A, com. Cotmeana, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J03/196/2005, avand CUI  17187591.
     Pentru orice intrebari/ nelamuriri cu privire la protectia datelor cu caracter personal, sunteti invitat sa transmiteti o cerere la   adresa de corespondenta electronica contact@designer-store.ro, avand inscrisa in subiectul e-mailului mentiuni de tipul “Protectia datelor personale” sau “GDPR”.

    15.1.2 Definitii

     Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
In sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de resedinta/ domiciliu, precum si la orice alte informatii pe care ni le puneti la dispozitie prin completarea formularelor disponibile pe website.
     Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.
     In sensul acestei politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul navigarii dumneavoastra pe website-ul www.designer-store.ro, completarii formularelor disponibile pe site sau plasarii unei comenzi pe site-ul nostru.
     „Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Pentru claritate, in sensul prezentei Politici de Confidentialitate, Operatorul este Sophma Designer Store S.R.L..
     „Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii. In sensul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul site-ului www.designer-store.ro.
     Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.
     “Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.
     „Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.
     „Destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism caruia (careia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete, in conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu dreptul intern, nu sunt considerate destinatari. Prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii.

15.1.3 Ce tipuri de date cu caracter personal prelucram?
     Navigarea dumneavoastra pe website-ul www.designer-store.ro si interactiunea cu acesta implica prelucrarea a doua categorii de date cu caracter personal, si anume:

a) date personale pe care le dezvaluiti Operatorului in mod voluntar (ex. prin intermediul formularului de conctact, formularului de comanda, formularului de retur, formularului de reclamatii, formularului de abonare la newsletter), acestea fiind colectate in mod individual;
b) date pe care le furnizati in mod involuntar, prin simpla navigare pe website-ul nostru.
     Operatorul colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume (pentru identificare), numar de telefon (pentru comunicare), adresa de e-mail (pentru comunicare), adresa de domiciliu/ resedinta (pentru identificare) si orice alte date cu caracter personal si special pe care utilizatorul le poate pune la dispozitia Sophma Designer Store S.R.L.prin intermediul formularelor disponibile pe website.
     Prin intermediul formularului de contact de pe site, Operatorul va prelucra urmatoarele date personale: nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, precum si orice alte informatii pe care le puneti la dispozitie prin completarea casetei „Mesaj”.
Completarea formularului de reclamatii presupune prelucrarea urmatoarelor categorii de date: nume si prenume, e-mail, numar de telefon (informatii obligatorii), precum si orice alte date pe care le puneti la dispozitia Operatorului prin completarea campului „Mesajul dvs”.
     Transmiterea datelor prin intermediul formularului de retur presupune prelucrarea urmatoarelor categorii de date cu caracter personal: nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail (informatii obligatorii), precum si orice alte date pe care le puneti la dispozitia Operatorului prin completarea campului „ Mesajul dvs”.
     Nu in ultimul rand, prin plasarea unei comenzi pe site-ulwww.sofisticata.ro, vor fi prelucrate urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume si prenume, numar de telefon, e-mail, adresa de domiciliu/ resedinta, precum si orice alt date pe care ni le furnizati prin completarea sectiunii „Detalii”.
     Utilizatorul este informat in mod corespunzator cu privire la prelucrarea datelor acestuia cu caracter personal atunci cand pune la dispozitia Operatorului datele sale prin intermediul formularelor de pe website, prin plasarea unei comenzi, respectiv in contextul apelurilor telefonice efectuate in legatura cu plasarea de comenzi si produsele Operatorului, astfel acesta din urma indepindindu-si obligatia legala de informare a utilizatorului.
     De asemenea, Operatorul prelucreaza si date de marketing si comunicare, in baza consimtamantului utilizatorilor, dar si date tehnice si actiuni de navigare prin intermediul fisierelor de tip cookie si tehnologiilor similare. Pentru mai multe informatii legate de cookie-urile utilizate pe website-ul nostru, puteti accesa politica noastra de cookie-uri aici .
     In ceea ce priveste site-ul, categoriile de date prelucrate prin intermediul acestuia sunt limitate la cele enumerate mai sus. In situatia in care ne veti transmite si alte date care nu sunt necesare solutionarii si onorarii solicitarilor dumneavoastra si nici plasarii unei comenzi, ne rezervam dreptul de a le elimina din bazele noastre de date.
     Operatorul poate colecta involuntar si alte date personale care va apartin si anume adresa IP,  versiune browser, setare fus orar si locatie, sistem de operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile etc. Aceste informatii nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor si nu vor fi facute publice altfel decat in conditiile inserate in Politica de Confidentialite, completata cu Politica de Cookies.
     Operatorul isi rezerva dreptul de a va solicita informatii suplimentare, insotite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tiparite sau in orice alt mod considerat oportun pentru Operator.

     Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi comunicate de Operator, in vederea prelucrarii, unor persoane imputernicite cu prelucrarea datelor, inclusiv furnizorilor de servicii, institutiilor, autoritatilor, organismelor si institutiilor competente sau instantelor judecatoresti, la solictarea acestora.
Sophma Designer Store S.R.L.poate stoca datele dumneavoastra personale chiar si dupa inregistrarea unei cereri de stergere a acestor date, daca stocarea se face in unul din urmatoarele scopuri, prevazute de art. 13 din GDPR:

a) onorarea comenzilor plasate de dumneavoastra;
b) indeplinirea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplica operatorului;
c) exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
d) protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate;
e) indeplinirea unei sarcini care serveste interesului public;
f) arhivare in interes public, cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice;
g) apararea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei parti terte, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil;
h) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

15.1.4. In ce scop prelucram datele personale?
     Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri si avand urmatoarele temeiuri legale:

a) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in concret, in scopul asigurarii accesului persoanei vizate la produsele listate de partenerii Operatorului pe website-ul www.designer-store.ro, prin completarea formularelor disponibile pe site sau prin plasarea unei comenzi:

b) prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in cazul transmiterii de comunicari de marketing;
c) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului www.designer-store.ro si pentru actiunile care implica interactiunea cu plaftorma online;
d) nu in ultimul rand, prelucrarea de date efectuata de Sophma Designer Store S.R.L.este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine Operatorului (art. 6, alin. (1), lit. c) din GDPR), in concret pentru intocmirea facturilor aferente comenzilor onorate, arhivarea de date in conformitate cu normativele aplicabile in aceasta materie si pastrarea datelor de pe facturi/documente justificative contabile conform legislatiei aplicabile in materie fiscala, punerea informatiilor la dispozitia autoritatilor si organelor abilitate, la solicitarea acestora etc.

     Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate de Operator in urmatoarele scopuri:

a) plasarea comenzilor, in scopul executarii contractului la distanta;
b) confirmarea comenzilor, in scopul executarii contractului la distanta;
c) informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), apel telefonic despre starea, parcursul comenzii, in scopul executarii contractului la distanta;
d) gestionarea retururilor ori a eventualelor situatii in care se invoca neconformitatea produsului livrat;
e) purtarea de discutii cu privire la comanda/modificarea comenzii/anularea comenzii/insuficienta stocurilor etc. cu personalul din call-center;
f) facturare, in scopul indeplinirii obligatiilor legale ale Sophma Designer Store S.R.L., in calitate de vanzator (in cazul facturii emise de Operator; exceptie fac societatile vanzatoare listate in marketplace, pentru care se aplica o politica speciala de prelucrare);
g) imbunatatirea serviciilor furnizate de platforma www.designer-store.ro;
h) imbunatarirea activitatii de marketing, in interes legitim, in special in ceea ce priveste prelucrarea datelor prin intermediul canalelor social media (Facebook etc.);
i) realizarea de rapoarte statistice, in interes legitim;
j) transmiterea de comunicari de marketing (buletine informative privind reducerile aplicate, diversele campanii etc.) pe baza de consimtamant liber, specific, informat, neechivoc si explicit acordat de utilizator;
l) transmiterea de informatii solicitate, la cererea autoritatilor competente, in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce le revin operatorilor;
m) arhivarea informatiilor in vederea demonstrarii prelucrarii datelor exclusiv in scopurile sus-mentionate;
n) protejarea drepturilor Operatorului.

15.1.5. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal
     Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul Operatorului prin intermediul website-ului www.designer-store.ro sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor astfel incat sa nu se depaseasca perioada necesara prelucrarii lor, aceasta neputand depasi 10 ani de la momentul colectarii (durata de retentie maxima va fi avuta in vedere pentru documentele financiar – contabile pentru care Operatorul are obligatia legala de a aplica aceasta durata de retentie).
     Prelucrarile uzuale de date pentru care nu exista o durata de retentie impusa de lege se vor raporta la termenul general de prescriptie de 3 ani ca durata maxima aferenta stocarii in bazele de date apartinand Operatorului.
In ceea ce priveste prelucrarile pe baza de consimtamant, datele vor fi retinute pana la momentul retragerii consimtamantului, insa durata acestora de retentie nu va depasi termenul general de prescriptie indicat mai sus.

15.1.6. Transferul de date cu caracter personal
     Datele dumneavoastra sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate.
     Sophma Designer Store S.R.L.se obliga ca datele colectate de acesta sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este cerut/a de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

15.1.7. Prevederi speciale legate de minori

     Sophma Designer Store S.R.L.acorda o atentie deosebita in ceea ce priveste datele minorilor care ar putea fi furnizate de acestia in vederea plasarii unei comenzi pe platforma online www.designer-store.ro, pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza numai in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate.
     Astfel, Operatorul nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori. Cu toate acestea, daca un minor plaseaza o comanda/contacteaza Operatorul prin platformele aferente, se va considera ca minorul a facut acest demers cu acordul reprezentantului sau legal.
Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii ori participarea la concursuri sau campanii organizate de Operator, decat daca aceste operatiuni se realizeaza in numele minorului de catre reprezentantul legal sau tutorele acestuia, conform legii.
In acest sens, orice persoana care furnizeaza catre Sophma Designer Store S.R.L.datele personale prin intermediul site-ului sau al altor aplicatii sau dispozitive acoperite de prezenta Politica garanteaza faptul ca este major, respectiv ca detine capacitate deplina de exercitiu.
     Orice prelucrare de date cu caracter personal apartinand minorilor se va realiza numai in conditiile legii si avand in vedere prevederile de mai sus.

15.1.8. Link-uri, hyperlink-uri, site-uri terte

 
     Site-ul www.designer-store.ro poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii. In cazul conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a Sophma Designer Store S.R.L.nu va fi aplicabila si in cazul navigarii dumneavoastra pe acel site.

15.1.9. Care sunt drepturile pe care le detineti in calitate de persoana vizata?

Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi in raport cu Sophma Designer Store S.R.L., ca Operator de date cu caracter personal:

 • Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: contact@designer-store.ro.
 • Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la stergerea acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/ reclamatii din partea acesteia.
 • Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al Sophma Designer Store S.R.L..
 • Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si Operator, este autorizata de dreptul aplicabil Operatorului, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate; sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare.
 • Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute mai sus au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus persoana vizata se va adresa Sophma Designer Store S.R.L.prin transmiterea unei solicitari la adresa de corespondenta electronica:contact@designer-store.ro

15.1.10. Dispozitii finale

Daca Sophma Designer Store S.R.L.va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.

16.Folosirea Cookie-Urilor

Magazinul nostru nu utililizeaza cookie-uri! prin urmare nu colectam informatii de la dvs. atunci cand vizitati site-ul nostru!

Singurele date pe care le folosim sunt acele date necesare facturarii si livrarii produselor, conform politicii de confidentialitate, prezentata mai sus.

17.Forta majora

17.1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

17.2. Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

18.Legea aplicabila – Jurisdictia

18.1. Prezentul documenteste supus legii romane. In cazul unor eventuale litigii aparute intre Vanzator si Utilizatori / Cumparatori se va incerca intai rezolvarea pe cale amiabila a acestora. Prezentul capitol si procedura de mai jos reprezenta o dovada a disponibilitatii Vanzatorului de a solutiona rapid, eficient, amiabil, alternativ, extra-judiciar, sesizarile/reclamatiile/litigiile in care este parte, uzitand de toate mecanismele si masurile legale aplicabe in Romania.

18.2. Astfel, pentru sesizari sau reclamatii legate de Bunul si/sau Serviciul achizitionat, Cumparatorii au la dispozitie oricand posibilitatea transmiterii respectivei reclamatii prin formularul de suport disponibil in cadrul Site-ului. Termenul maxim de solutionare a reclamatiilor sau a sesizarilor de catre Vanzator este de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora.

In cazul in care Cumparatorii:

 • nu primesc un raspuns la expirarea celor 30 zile de la Vanzator; sau
 • primesc un raspuns peste acest termen de la Vanzator; sau
 • sunt nemultumiti asupra modului in care a fost gestionata sesizarea/reclamatia de catre Vanzator;

pot apela la procedurile alternative de solutionare (SAL/SOL) prezentate mai jos si ulterior instantelor de judecata competente conform art. 18.7 din prezentul document.

18.3. SAL reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care este oferit consumatorilor posibilitatea de soluţionare a litigiilor potentiale, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea Bun si/sau a unui Serviciu. Astfel, sesizarile sau reclamațiile împotriva comercianților vor fi prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil. Accesarea acestei modalitati alternative de solutionare poate fi realizată atât online conform pct. 19.5 de mai jos, cât si prin metodele clasice, pe suport hârtie sau pe alt suport durabil conform art. 19.4. de mai jos.

18.4. In vederea solutionarii alternative a litigiilor, sesizarea sau reclamatia Cumparatorului poate fi depusa in scris direct la Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor la urmatoarele date de contact: adresa: Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865, tel: 021.307.67.69; fax: 021.314.34.62, e-mail: dsal@anpc.ro. Direcția Alternativă de Soluționare a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor este competentă să soluționeze alternativ litigiile naționale și transfrontaliere care decurg din contractele de vânzare sau contractele de servicii încheiate cu un comerciant care își desfășoară activitatea în România și este inclusă în lista entităților SAL la nivel european, disponibil la urmatorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2”.

18.5. Avand in vedere dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind solutionarea online a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE, Utilizatorul/Cumparatorul are posibilitatea de a opta pentru solutionarea pe cale extrajudiciara a eventualelor litigii, si prin utilizarea platformei europene de solutionare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeana pentru a facilita solutionarea independenta, impartiala, transparenta, eficace, rapida si echitabila, pe cale extrajudiciara, a litigiilor care privesc obligatiile contractuale rezultate din contractele de vanzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care isi are resedinta in Uniunea Europeana si un comerciant stabilit in Uniunea Europeana.

18.6. SAL si SOL nu reprezinta doua mecanisme diferite pentru solutionarea eventualelor sesizari/reclamatii. Cumparatorul intelege ca soutionarea alternativa a litigiilor si solutionarea online a litigiilor subzista ca un singur mecanism, reprezentand unul si acelasi instrument existand intre acestea o identitate de scop, obiect si finalitate. Cumparatorul intelege ca distinctia dintre SAL si respectiv SOL este reprezentata de modalitatea de accesare / formatul initial al respectivei sesizari/reclamatii, astfel incat in cazul SAL forma de adresare a consumatorului este una de tip clasic, in scris (pe email, pe cale postala) pe care in cazul SOL, consumatorul opteaza pentru utilizarea completarii unui formular existent pe o platfoma digitala, exclusiv online.

18.7. In cazul in care solutionarea amiabila ori alternativa a sesizarilor/reclamatiilor/litigiilor nu va fi posibila, ori nu se va ajunge la un consens mutual, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

***

Pentru orice nelămuriri sau solicitări cu privire la acești TCS sau Modalitățile de Plată, vă rugăm să ne contactați utilizand formularul de contact, precum și la oricare dintre modalitățile de contact disponibile pe site-ul www.designer-store.com

Adidasi 100% originali.

Contacteaza-ne

Str. Daniel Renard, nr. 26/2

Cisnadie, Sibiu

0746.762.751

Sediu

Cotmeana nr. 163A

Arges

office@designerstore.ro

0746.762.751

You don't have permission to register
X